Jazykový kurz

Recenze Anglictina-bez-biflovani.cz

Recenze online jazykového kurzu angličtiny Anglictina-bez-biflovani.cz

Jazykový kurz Anglictina-bez-biflovani.cz
 • Výuka metodou Imitium (viz. recenze)
 • Zaměřeno na praktickou výuku (mluvení)
 • Dva kurzy zaměřeny také na děti
 • Slušné recenze uživatelů
 • Chybí mobilní aplikace
 • Menší zaměření na psaní a čtení
 • Pouze jednotná úroveň jazyka
Angličtina bez biflování logo

Angličtina vládne světu – a kdo ji v dnešní době neovládá alespoň na základní úrovni, může mít problém. Nejen při komunikaci v zahraničí, nebo naopak s návštěvníky z ciziny, které potká u nás, ale taky třeba se zvládáním moderních technologií. Angličtina je všudypřítomná, ale ne každý se ji učil ve škole. A co si budeme namlouvat… ani ti, kteří ji ve škole měli, nemají rozhodně na růžích ustláno. Školní učební metody jsou u nás často žalostně zastaralé, spočívají v biflování nudného učiva a většina studentů látku zapomene po skončení hodiny, nejpozději po zvládnutí testu.

Projekt Anglictina-bez-biflovani.cz, který dnes budeme podrobně recenzovat, se snaží tyto nedostatky a mezery ve školním vzdělávání napravit a nabídnout účinný a praktický nástroj pro zvládnutí světového jazyka číslo jedna. Platforma přitom nabízí zcela odlišný a poměrně zajímavý přístup, který má jistě určitý potenciál a vnitřní logiku – ale detailněji si ho popíšeme až později.

V první řadě vás seznámíme se samotným webem a projektem. V recenzi taky popíšeme všechny možnosti (včetně technických), které Anglictina-bez-biflovani.cz nabízí. Očekávat můžete samozřejmě i komplexní hodnocení všech důležitých složek, jako jsou cenové hladiny, kvalita a formy výuky i další faktory.

O projektu Anglictina-bez-biflovani.cz

anglictina-bez-biflovani.cz

Projekt Anglictina-bez-biflovani.cz nabízí online kurzy anglického jazyka, díky kterým se můžete vzdělávat z pohodlí svého domova – anebo prakticky odkudkoli. Kurzy totiž absolvujete na počítači. Celý tento projekt však spojuje jeden důležitý faktor. Je jím metoda výuky Imitum, na jejímž základě jsou všechny kurzy z Anglictina-bez-biflovani.cz vystavěny. Stojí proto za to se s ní trochu seznámit.

Co je to metoda Imitum?

Imitum je registrovaná učební metoda, kterou vyvinul zkušený lektor jazykových kurzů Pavel Ponížil. Impulzem k jejímu vzniku byl fakt, že často narážel na zájemce o angličtinu, kteří se sice tento jazyk učili ve škole, ale jejich reálné schopnosti byly nedostačující. Takoví lidé měli často dojem, že prostě nemají na jazyky nadání.

Budoucí autor metody Imitum ale viděl chybu jinde. Totiž v nedostatečnosti, či spíše neúčinných mechanismech a postupech, běžné školní výuky. Název angličtina bez biflování, který námi zkoumaný projekt nese, nebyl zvolen jen proto, že dobře zní. Dobře vystihuje metodu, kterou kurzy využívají. A výraznou nápovědou je i samotný název metody – tedy Imitum.

Místo drilu a biflování slovíček a gramatiky staví na přirozeném principu učení, kterým je napodobování neboli imitace. Především tímto způsobem se ostatně učí jazyk i všechny ostatní důležité dovednosti i malé děti. Napodobují pohyby a úkony svých rodičů nebo jiných osob a snaží se v nich dosáhnout stejné jistoty. Tento přístup je intuitivní a člověku zcela vlastní. Samotný základní princip metody Imitum je tedy v zásadě jednoduchý a dává i smysl, ale to ještě automaticky neznamená, že se povedlo i jeho zpracování a uvedení do praxe. O konkrétních nástrojích si povíme níže.

Vysvětlení efektivní metody Imitium můžete shlédnout také v tomto videu:

Co Anglictina-bez-biflovani.cz nabízí?

Projekt Anglictina-bez-biflovani.cz nabízí soubor kurzů, které jsou určené pro dospělé i děti, pro soukromé i firemní účely.

 • Portál nabízí celkově 5 online kurzů angličtiny; 3 jsou pro dospělé, 2 pro děti
 • Kromě toho si můžete vybrat z 3 zvýhodněných prémiových balíčků, které vždy zahrnují více kurzů za zvýhodněnou cenu.

A na jaké konkrétní kurzy se můžete vrhnout?

 • Angličtina pro každý den – Jde o základní kurz, který stojí 4990 Kč a za tuto cenu získáváte licenci (tedy přístup do kurzu) na 1 rok plus 1 rok zdarma. Tento program zahrnuje tematické lekce se všemi zásadními okruhy. Kurz obsahuje celkem 19 lekcí, na 4300 slov, 2800 vět a přes 6 a půl hodiny mluveného slova.
 • Obchodní angličtina – Kurz tematicky zaměřený především na firemní a pracovní prostředí, stojí 5990 Kč a uživatel získává přístup na 1 rok. Obsahuje 10 lekcí a 2 a půl hodiny mluveného slova.
 • Anglická nepravidelná slovesa – Nejlevnějším a nejúžeji zaměřeným kurzem pro dospělé je právě tento. Získáte ho za 3490 Kč a získáte 7 lekcí, které se plně věnují problematické záležitosti, tedy nepravidelným anglickým slovesům. Těch se v kurzu naučíte 197. Přístup do kurzu je opět omezen na 1 rok.
 • Angličtina pro děti I. – Pokud chcete podpořit v rozvoji jazykových schopností své potomky, vyjde vás to na Anglictina-bez-biflovani.cz poněkud levněji, než když se do studia pustíte sami. První díl kurzu pro děti stojí 990 Kč a obsahuje 67 lekcí, včetně 44 minut mluveného slova. Délka přístupu je navíc prodloužená na 2 roky.
 • Angličtina pro děti II. – Pokračovací kurz pro děti stojí shodně 990 Kč a přístup je opět zajištěn na 2 roky. V rámci kurzu děti absolvují 77 lekcí.

ceny kurzů anglictina-bez-biflovani

Zvýhodněné balíčky:

 • Angličtina pro děti PREMIUM zahrnuje oba dva díly dětských kurzů za zvýhodněnou cenu 1690 Kč.
 • Angličtina PREMIUM zahrnuje základní kurz angličtiny plus kurz obchodní angličtiny, dohromady za cenu 7990 Kč.
 • Rodinný balíček je komplexní a cenově nejvýhodnější. Zahrnuje všechny kurzy dohromady za cenu 10 990 Kč.

Jak je to s úrovněmi jazyka?

Možná vás zaskočilo, že jsme zatím nikde nezmínili, pro jakou jazykovou úroveň účastníka jsou kurzy určeny. Je to jednoduše proto, že Anglictina-bez-biflovani.cz hází systém úrovní za hlavu a autoři deklarují, že kurzy jsou určeny pro každého. Přičemž každý se v nich naučí to, co potřebuje. Začátečník například základní slovíčka a porozumění i mluvení, pokročilý adept zlepší porozumění rodilým mluvčím z různých míst i svou výslovnost apod.

Tvrzení, že kurzy jsou pro všechny, je poměrně odvážné a poněkud zavání tím, že některé části kurzu mohou být pro někoho příliš obtížné, jiné zase mohou zavánět zbytečností.

Jak to funguje?

Pojďme se konečně podívat na to, jaké konkrétní možnosti kurzy nabízejí a jak se k nim postavit. Samotný web Anglictina-bez-biflovani.cz doporučuje následující postup:

 1. Seznámení se s metodou Imitum a pochopení principů kurzu pomocí úvodního návodu.
 2. Výběr lekce a její úplné zvládnutí, přechod k další lekci.
 3. Časté poslouchání nahrávek – a to třeba i při jiných činnostech.
 4. Poslech textů a jejich konfrontace s doslovným překladem, který je vždy součástí výuky.
 5. Snaha o pochopení gramatiky, procvičování výslovnosti – čili naslouchání a napodobování.
 6. Pravidelnost (studium 15 minut denně).

V souladu s moderními trendy doporučuje projekt, aby se účastníci věnovali studiu po dobu cca 15 až 20 minut denně a s pravidelností. Tato kratší doba umožňuje efektivnější využití soustředění a ukotvení probírané látky. Metoda Imitum je zaměřená na naučení následujících dovedností:

 • Mluvení – pomocí napodobování a častého opakování
 • Porozumění – pomocí častého poslechu rodilých mluvčích z různých míst
 • Myšlení – schopnost myšlení v cizím jazyce, pomoci mají především doslovné překlady

Práce s doslovnými překlady

Základní nástroj své výuky přirovnává projekt Anglictina-bez-biflovani.cz ke karaoke. Spočívá v tom, že se učíte fráze a věty pomocí poslechu, k němuž máte k dispozici přesný a správný anglický přepis, ale pouze doslovný (strojový, slovníkový) český překlad. Tímto způsobem byste měli podle autorů docílit lepšího pochopení anglické gramatiky.

Prostředí a technické možnosti

Dostáváme se k samotnému prostředí kurzu a taky k technickým nárokům a kompatibilitě. Výuková platforma je na první pohled poměrně jednoduchá, dalo by se říct až strohá. Kurzy nepracují s širokou paletou různých atraktivních nástrojů, razí převážně jednu metodu, kterou jsme již výše popsali. Spočívá především v poslechu angličtiny formou „karaoke“. Pochopení toho, jak se v kurzu orientovat a jak s ním pracovat je poměrně snadné. K dispozici jsou i statistiky, které vám přesně ukáží, kolik času jste věnovali té či oné disciplíně.

Kurzy se odehrávají v internetovém prohlížeči a je nutné připojení k internetu. To lze online kurzu ovšem těžko vyčítat jako závažnou chybu. Co v dnešní době zamrzí víc, je absence jakékoli mobilní aplikace. Kurzy jsou tedy určeny prakticky pouze pro počítače. Doporučeným prohlížečem je přitom:

 • Google Chrome od verze 34 výše
 • Internet Explorer od verze 10 výše

Vyzkoušení kurzu zdarma

Výhodou je možnost vyzkoušet si kurz zdarma. Zadáním svého emailu dostanete omezený přístup do prostředí kurzu a můžete se podívat na to, jakými způsoby výuka probíhá, jak funguje metoda Imitum a její „karaoke“ poslechy. Pro základní představu o kurzu je ukázka dostačující.

Vyzkoušení kurzu zdarma

Recenze Anglictina-bez-biflovani.cz podle naší redakce

Představení a popis projektu Anglictina-bez-biflovani.cz je za námi a nezbývá než poskytnout vám nějaké stručnější a ucelené zhodnocení. Podíváme se na všechny důležité aspekty.

Cenová relace (8/10)

Základní kurz v ceně 4990 Kč se zdá být drahý, na druhou stranu je poměrně komplexní, zahrnuje všechny jazykové úrovně. Když částku podělíme 6 standardními úrovněmi, dostáváme se na sumu okolo 830 Kč za úroveň. Poměrně cenově dostupné jsou i kurzy pro děti. Naopak za poměrně drahé lze považovat speciální kurzy. Vyplatit se může spíš pořízení některého prémiového balíčku.

Rozsah nabídky (7,5/10)

Nabídka Anglictina-bez-biflovani.cz zahrnuje všehovšudy 5 kurzů, z toho dva pro děti. To jistě není nabídka, ze které by zrovna šálil zrak. Zejména základní kurz je však poměrně komplexní a může vám pomoci zlepšit praktickou angličtinu.

Kvalita kurzů (8,5/10)

Kurzy jsou zcela postaveny na metodě Imitum a rozhodně je nelze označit za příliš rozmanité nebo kdovíjak atraktivní. Pokud vám princip metody nesedne, zřejmě nebudete nadšení. Přesto lze říct, že samotný princip je zajímavý a může mít potenciál. Je však zaměřený především na ryze praktické jazykové dovednosti – tedy porozumění a mluvení. Neprocvičuje se psaní, nebifluje se slovní zásoba ani se systematicky neprocvičuje gramatika.

Technické vlastnosti a prostředí (7/10)

Prostředí kurzů je jednoduché, poněkud až šedivé. Nepůsobí dvakrát přívětivě nebo moderně. Svou práci však odvede a výhodou je snadná orientace a používání. Zásadní nevýhodou je absence mobilních aplikací. Kurzy si plnohodnotně spustíte pouze na počítači.

Hodnocení a zkušenosti uživatelů

Uživatelské hodnocení kurzů je velmi dobré a zdá se tedy, že zvolená metoda má leccos do sebe a zabírá. Pokud se chcete učit jazyk pro skutečně praktické použití bez omáčky okolo, kurzy na Anglictina-bez-biflovani.cz stojí určitě za pozornost, i když mají několik větších či menších much.

Závěrečná recenze Anglictina-bez-biflovani.cz

7.8/10
7.8/10
 • Cena kurzů: - 8/10
  8/10
 • Rozsah kurzů: - 7.5/10
  7.5/10
 • Kvalita kurzů a výuky: - 8.5/10
  8.5/10
 • Funkce a technické vlastnosti: - 7/10
  7/10

Výhody

 • Intuitivní metoda výuky založená na napodobování
 • Spousta mluveného slova
 • Angličtina pro praktické použití
 • Cenově dostupné dětské kurzy
 • Vhodné řešení pro samouky

Nevýhody

 • Vyšší ceny komplexních kurzů
 • Bez možnosti zvolit úroveň jazyka
 • Trochu strohé prostředí kurzu, jednotvárnější výuka
 • Bez mobilní aplikace