Recenze Pravopisne.cz – moderní procvičování pravopisu i během koronaviru

Recenze Pravopisne.cz – moderní cvičebnice k procvičování pravopisu.

Pravopisně recenze v kostce
  • Hlavní vlastnosti: Rozsáhlý soubor nástrojů k procvičování pravopisu, který je pro každého zdarma. Zároveň nabízí pokročilé nástroje v placené sekci určené učitelům a školám.
  • Výhody: Stovky diktátů, pravopisných cvičení a cvičení na větný rozbor zdarma. Různé užitečné nástroje, jako „Časté češtinářské chyby“ nebo „Problematické zeměpisné názvy“ .
  • Nevýhody: Služba Plus.pravopisne.cz určená učitelům už není zdarma, nicméně poplatek je malý.

Chcete si procvičit pravopis nebo se potřebujete vypořádat s nějakým záludným jazykovým problémem v češtině? Internet nabízí poměrně hojné množství nástrojů. Málokdy jsou však zvlášť komplexní, atraktivní nebo uživatelsky přívětivé. K menšině projektů, které tuto kombinaci nabízejí, patří portál Pravopisne.cz. Ten nabízí opravdu rozsáhlé možnosti pro lidi, kteří se s českým jazykem „potýkají“, ať už v rámci práce, koníčku, studia či výuky nebo kvůli školou povinným dětem. V dnešním článku se podíváme na to, co mohou tyto stránky nabídnout – a zda je kvalita na dostatečné úrovni. V naší recenzi Pravopisne.cz se budeme samozřejmě zabývat i placenou sekcí, kterou najdete na adrese Plus.pravopisne.cz. Ta nabídne možnosti pro zájemce z řad pedagogů.

Co je to Pravopisne.cz?

Slovo pravopis je doslovným překladem řeckého slova orthografia a tento pojem je každému jistě dobře srozumitelný. Takže se dá na první dobrou odhadnout, co vás na stránkách Pravopisne.cz čeká. Pojďme si je ale proklepnout podrobněji. Tento projekt nese hlavičku pedagogické fakulty univerzity v Hradci Králové, která jej zaštiťuje. Vytvořili ji dva někdejší studenti katedry českého jazyka a literatury na této univerzitě a jde o poměrně robustní nástroj, který nabízí komplexní sortiment možností pro kontrolu, studium či procvičování pravopisu, ale i gramatiky (ne, není to totéž) a obecně všeho, co souvisí s českým jazykem. Dokonce je zde i kategorie věnovaná literatuře (nejen české).

Na první pohled je zřejmé, že projekt musel stát obrovské úsilí. Nejde přitom o žádnou novinku. Funguje již od roku 2011. V rámci Pravopisne.cz jsou všechny testy i jiný obsah přístupny zdarma. Jakousi nástavbu představuje Plus.pravopisne.cz, kde najdete další možnosti a obsah. Avšak jde už o placenou službu. Ale teď už nezdržujme… je toho před námi ještě dost.

Co nabízí Pravopisne.cz?

Pojďme si nejprve podrobně představit stránky Pravopisne.cz z hlediska obsahu i formy. Nutno hned zkraje říct, že stránky jsou velmi přívětivé a přehledné. Najdete zde několik základních oddílů:

  • Pravopisná cvičení a diktáty – Zaměřují se na klasické učivo a pravopisné jevy od vyjmenovaných slov až po interpunkci.
  • Větné rozbory – Věnují se tvarosloví, větné skladbě, ale i významům slov apod.
  • Literární testy – Testy z české i světové literatury.
  • Souhrn pravidel – Komplexní pravidla pravopisu a další teorie a pravidla.

Na stránkách najdete celkově skoro 600 diktátů a pravopisných cvičení. Dále přes 200 cvičení na větný rozbor a opravdu velmi zajímavou a praktickou kategorií jsou „Časté češtinářské chyby“. Najdete ji v oddíle „Souhrn pravidel“ a jde o rejstřík, který zahrnuje přes 1000 častých problematických jevů a jejich vysvětlení. Už nikdy nemusíte udělat chybu ve slovech jako stěžují/ztěžují, svézt/svést a stovkách dalších. Leckomu může přijít vhod taky další rejstřík, tentokrát zaměřený na „Problematické zeměpisné názvy“. Je správně Rodos nebo Rhodos, Amsterodam nebo Amsterdam? To (a mnohem víc) se zde dozvíte.

Jak probíhá procvičování?

Abyste mohli využívat všechny nástroje a cvičení na Pravopisne.cz, je potřeba se na stránkách zaregistrovat. Můžete si vytvořit vlastní účet anebo se rychle přihlásit přes účet na Facebooku či Googlu. Na svém studentském profilu budete mít statistický přehled o tom, kolik cvičení jste již absolvovali. A jak si cvičení vybírat?

Jde na to jít různými způsoby. Například jsou tu souhrnná cvičení, která jsou rozdělená podle ročníků, v nichž by se měla látka probírat. Chcete si například s dětmi páťáky procvičit pravopis v diktátu či testu, který bude adekvátní k jejich schopnostem? Není problém. Chcete se sami potrénovat kvůli práci nebo osvěžení znalostí v nějakém konkrétním jevu? Vybrat si můžete z množství cvičení, např. na čárky, s/z, mně/mě, koncovky, velká písmena a další pravopisné lahůdky. Procvičit se můžete i v poměrech mezi větami nebo si rozšířit slovní zásobu.

Pravopisně - cvičení

Kdo Pravopisne.cz ocení?

Samozřejmě školou povinné děti a jejich rodiče. Taky studenti českého jazyka a příbuzných oborů, učitelé, copywriteři, redaktoři, korektoři, spisovatelé anebo kdokoli, kdo chce mít bezchybný psaný projev. Možnosti portálu jsou opravdu obrovské. A najdete zde dokonce i zajímavý blog. Každý, koho zajímá čeština (nebo literatura), zde může strávit spoustu času – a nemusí ho v nejmenším považovat za promrhaný. O úspěšnosti projektu svědčí i návštěvnost, která se pohybuje okolo 800 tisíc návštěv měsíčně. Portál v současnosti využívá více než 60 tisíc studentů.

A co Plus.pravopisne.cz?

Tato placená sekce je věnována především učitelům českého jazyka. Jde de facto o profesionální generátor pravopisných cvičení, testů a diktátů (určených pro tisk), který může pedagogům či školám ušetřit desítky nebo i stovky hodin času. A kolik to stojí? Služba je dostupná ve dvou tarifech:

  • Za 349 Kč na rok je k dispozici tarif „Učitel“ – 50 exportů cvičení měsíčně, výběr z 5000 jevů.
  • Za 549 Kč na rok je tarif „Vytížený učitel/Škola“ – Neomezený počet exportů, výběr z 5000 jevů.
  • Navíc je zde možnost vyzkoušení zdarma (14 dní, 5 exportů, 150 jevů).

+Pravopisně

Shrnutí

Portále Pravopisne.cz je poměrně opulentní a chvályhodnou záležitostí. Tím spíš, že je zcela zdarma. Opravdu těžko bychom hledali závažnější nedostatek. Naopak, nejspíš neexistuje důvod, proč tento portál nevyzkoušet a nepoužívat, pokud máte zájem zlepšit své schopnosti v češtině (nebo pomoci svým dětem). Placená služba Plus.pravopisne.cz je pak velmi specifický nástroj určený vyloženě pro učitele.